Освобождаване на енергия

 

Филтър
на страница
Чрез силата на фокусираното намерение трансформираме остатъците от некохерентна енергия, свързана обичайно с преживяна травма, в ресурс, с който да захраним процеса на вътрешна алхимия, водещ до хармонизация на ума, тялото и енергийната система и съответно до изцеление. ПРЕВЪРНИ ОЛОВОТО НА ДУШАТА В ЗЛАТО!
200,00 лв.