Чрез силата на фокусираното намерение трансформираме остатъците от некохерентна енергия, свързана обичайно с преживяна травма, в ресурс, с който да захраним процеса на вътрешна алхимия, водещ до хармонизация на ума, тялото и енергийната система и съответно до изцеление. ПРЕВЪРНИ ОЛОВОТО НА ДУШАТА В ЗЛАТО!
200,00 лв.
+ -

Този метод е съсредоточен около три ключови компонента:

Използване на древна даоистка мъдрост за човешката енергийна система и "Вътрешна алхимия", фокусирана върху взаимодействието на трите основни енергийни центъра, известни като "дантeни".
Подчертаване на съзнателното дишане като решаваща връзка, която свързва тези енергийни центрове (дантиeни) заедно.
Използване на силата на фокусираното намерение за преобразуване на фрагментирани енергии, свързани с минала травма,лично преживяна или генрационна(родова) в активи за вътрешна алхимия, което води до балансиран ум, тяло и енергийнa система за изцеление.
Този подход съчетава елементи от различни техники на енергийната психология, съчетани с силата на езика, дишането и древните даоистки прозрения, за да улесни дълбоки промени, които насърчават равновесието и изцелението.

Чрез интегриране на принципи от различни енергийни практики, заедно с древни философии и съвременни изследвания в области като неврология и психология, AGER предлага универсален метод, който се харесва  на хората, търсещи простота и адаптивност при справянето с широк спектър от предизвикателства.

AGER служи като трансформиращ инструмент и свежа перспектива, за да ви помогне да прекроите вътрешния си пейзаж, да преформулирате лични проблеми и да разберете динамиката на енергийната система, за да предизвикате положителна промяна.

В рамките на AGERсе използват две основни техники: една за подравняване на енергийната система, ума и тялото и друга за превръщане на проблемите в силни страни. И двете техники улесняват интегрирането на тревожни спомени, преструктурирането на вярванията и използването на вътрешна устойчивост за придвижване към цели, а не към препятствия.

Основният фокус на AGER е в освобождаването на застояла енергия в нашата вътрешна сфера (спомени, вярвания, емоции, мисли и т.н.), премахване на привързаността към фалшивата стабилност и стремеж към равновесие чрез съзнателно дишане, енергийна работа на Дантиан и силата на езика .

Докато AGER служи предимно като инструмент за самоосъзнаване, неговото приложение се простира до разрешаване на широк спектър от проблеми, обхващащи от духовни до материални сфери.

Напиши отзив
  • Само регистрирани потребители могат да пишат отзиви
*
*
  • Лошо
  • Отлично
*
*
*

Този метод е съсредоточен около три ключови компонента:

Използване на древна даоистка мъдрост за човешката енергийна система и "Вътрешна алхимия", фокусирана върху взаимодействието на трите основни енергийни центъра, известни като "дантeни".
Подчертаване на съзнателното дишане като решаваща връзка, която свързва тези енергийни центрове (дантиeни) заедно.
Използване на силата на фокусираното намерение за преобразуване на фрагментирани енергии, свързани с минала травма,лично преживяна или генрационна(родова) в активи за вътрешна алхимия, което води до балансиран ум, тяло и енергийнa система за изцеление.
Този подход съчетава елементи от различни техники на енергийната психология, съчетани с силата на езика, дишането и древните даоистки прозрения, за да улесни дълбоки промени, които насърчават равновесието и изцелението.

Чрез интегриране на принципи от различни енергийни практики, заедно с древни философии и съвременни изследвания в области като неврология и психология, AGER предлага универсален метод, който се харесва  на хората, търсещи простота и адаптивност при справянето с широк спектър от предизвикателства.

AGER служи като трансформиращ инструмент и свежа перспектива, за да ви помогне да прекроите вътрешния си пейзаж, да преформулирате лични проблеми и да разберете динамиката на енергийната система, за да предизвикате положителна промяна.

В рамките на AGERсе използват две основни техники: една за подравняване на енергийната система, ума и тялото и друга за превръщане на проблемите в силни страни. И двете техники улесняват интегрирането на тревожни спомени, преструктурирането на вярванията и използването на вътрешна устойчивост за придвижване към цели, а не към препятствия.

Основният фокус на AGER е в освобождаването на застояла енергия в нашата вътрешна сфера (спомени, вярвания, емоции, мисли и т.н.), премахване на привързаността към фалшивата стабилност и стремеж към равновесие чрез съзнателно дишане, енергийна работа на Дантиан и силата на езика .

Докато AGER служи предимно като инструмент за самоосъзнаване, неговото приложение се простира до разрешаване на широк спектър от проблеми, обхващащи от духовни до материални сфери.